Powstanie bydgoskiego „GRYFa” przypada na rok 1992, kiedy to z inicjatywy grupy działaczy turystyki kolarskiej, na której czele stał Zbigniew Boroński, powstał Oddziałowy Klub Turystyki Kolarskiej „Szlak Brdy”. Zbigniew Boroński przez wiele kadencji pełnił w nim również funkcję prezesa. Warto zwrócić uwagę na fakt stałej lub okresowej działalności w klubie aż 7 honorowych przodowników turystyki kolarskiej! W latach 90. został wyznakowany niebieski szlak rowerowy BY 6001n do Chojnic, mający swój początek na dworcu Bydgoszcz-Leśna. Liczebność społeczności klubowej do roku 2003 nie przekraczała kilkunastu członków. Do klubu należały osoby z Chojnic (w tym szczególnie zasłużony dla chojnickiego kolarstwa i Klubów Hobo i Cyklista – Andrzej Beger), czy Złotowa, oraz Koronowa.

   W listopadzie 2000r. nastąpiła zmiana nazwy klubu na Klub Turystyki Rowerowej przy Regionalnym Oddziale PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy. Wtedy też zatwierdzono regulamin klubu. W roku 2001 przy udziale władz Piły klub zorganizował 41. Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej w miejscowości Płotki k. Piły (komandorem zlotu był Z. Boroński). W r. 2003 został otwarty 57-kilometrowy szlak kolarski Bydgoszcz-Toruń. Współautorem przebiegu i opisu szlaku był Zbigniew Boroński. Uroczyste otwarcie szlaku w Skłudzewie uświetnili swoją obecnością prezydenci obu miast (oczywiście na rowerach!).

    W roku 2003 z inicjatywy kolegów: Zbigniewa Borońskiego, Janusza Dmochowskiego, Ryszarda Nowickiego i Henryka Wicka w związku z 50-leciem powstania Okręgowej Komisji Turystyki Kolarskiej WKTKol. zorganizowano uroczyste spotkanie działaczy pod nazwą „Spotkanie po latach”. Spotkanie to nadało nowe impulsy do ożywienia działalności organizacyjnej. Od 2004r., kiedy to prezesem klubu zostaje Henryk Wick, następuje rozwój liczebny klubu. Liczba klubowiczów po raz pierwszy przekracza 20 osób i stale rośnie. Nazwa klubu zmieniona zostaje na Bydgoski Klub Turystyki Rowerowej „GRYF” przy Regionalnym Oddziale PTTK „Szlak Brdy”. Zatwierdzono tez nowy regulamin klubu. Pomysłodawcą zmiany nazwy i autorem klubowego logo jest jego prezes Henryk Wick. W tym czasie dynamiki nabierają imprezy organizowane przez klub. Hasłu „Co sobotę w plener” klubowicze są wierni do dziś. Powstała także strona internetowa której to formuła stale się rozwija.

   Uroczysty jubileusz 15-lecia klubu odbył się w 2007r. Zostaliśmy docenieni przez Prezydenta Bydgoszczy, który ufundował dla klubu stroje kolarskie oraz poprzez osobę Barbary Kubiak z Wydziału Sportu UM przekazał list gratulacyjny oraz pamiątkową statuetkę spichrzy bydgoskich.

   Działalność klubu jest nie tylko stricte rowerowa. Klubowicze objęli swoją opieką Dom Dziecka w Trzemiętowie (do czasu zmiany jego formuły), organizując dla jego wychowanków imprezy rekreacyjno-sportowe z okazji Dnia Dziecka. Aktualnie członkowie klubu wspierają pomocą jedną z bydgoskich rodzin wielodzietnych. Klubowicze chętnie uczestniczą w wielu przedsięwzięciach i imprezach oraz zlotach, zarówno lokalnych jak i o szerszym zasięgu (jak np. międzynarodowych rajdach AIT, UECT). Dokumentowała to nie raz lokalna prasa. Z klubu wywodzi się m.in. kol. Paweł Ciereszko – organizator prężnego klubu kolarskiego „Żegluga” w Nakle.

   Na przestrzeni kilkudziesięciu lat istnienia klubu różnie bywało – wszakże jeden cel pozostaje niezmienny: popularyzowanie turystyki rowerowej jako sposobu na zdrowe i przyjemne spędzanie czasu. Zapraszamy więc do naszego grona wszystkich chętnych, którzy chcą w praktyce realizować ten cel.