Wspomnienie o Henryku Wick

Henryk Ginter Wick urodził się 19.02.1933r. w Bydgoszczy, zmarł 03.10.2010r. w Bydgoszczy z Ojca Filipa i Matki Józefy z domu Wiśniewskich. Szczególnie uroczysty pogrzeb przy udziale licznego grona przyjaciół i przedstawicieli organizacji z którymi Zmarły współpracował, miał miejsce 07.10.2010r. na cmentarzu NSPJ w Bydgoszczy. Poruszający moment pożegnania, to dźwięk dzwonków rowerowych używanych przez członków klubu RAMA76 i GRYF.
Całe swoje dorosłe życie poświęcił On turystyce i do samego końca był czynnym turystą. Zmarły żył maksymą „Tylko życie poświęcone innym, warte jest przeżycia”. Lata młodzieńcze to fascynacja harcerstwem, co było szkołą życia i społecznych zachowań, tak bardzo przydatnych w Jego późniejszej działalności. Henryk Wick w latach 1950-1952 był Kierownikiem Sekcji Kolarskiej KS Unia Bydgoszcz. Sprawował też funkcję Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej KOT PTTK w latach 1954-1957. Z chwilą przemian organizacji jednostek turystyki kwalifikowanej został On pierwszym historycznym Przewodniczącym Koła Terenowego nr 7 w Bydgoszczy w zakresie turystyki kolarskiej. Koło to w 1961 przyjęło nazwę TURKOLE.

Henryk Wick był jednym z najstarszych przodowników turystyki kolarskiej w Polsce i miał nr uprawnień 131 z 1954. W ramach działalności w BO PZKol został przewodniczącym Okręgowej Komisji ds. turystyki kolarskiej. Były to lata 1957-1969. Tam też uzyskał uprawnienia instruktora i sędziego kolarstwa. Następnie droga życiowa Zmarłego wiodła poprzez Radę Wojewódzka LZS gdzie sprawował funkcję Sekretarza WKTW LZS. Praca na tym odcinku owocowała ciekawymi pomysłami np. promującymi małe wiejskie miejscowości posiadającymi nazwy podobne do nazw miejscowości aktualnych wówczas Igrzysk Olimpijskich (Rzym, Tokio). W tych to małych miejscowościach organizowane były Igrzyska sportowców wiejskich.

Henryk Wick działał również w PZMot (przewodniczący komisji szkolenia, podkomisji weryfikacji odznaki ‘Mototurystyka” sędzia i komisarz sportowy). W latach 1969 -1970 był gospodarzem jako członek Zarządu Bydgoskiego Klubu Kajakowców PTTK. Uprawiał też z powodzeniem turystykę pieszą. W TKKF Ognisko Pomorze odcisnął również z sukcesem swą działalność. Był on wiceprezesem ds. organizacyjnych Ogniska Pomorze, a następnie Prezesem tego Ogniska.

Jednym z ostatnich dokonań Henryka Wicka była działalność w ramach Regionalnego Oddziału PTTK Szlak Brdy i O/PTTK przy Klubie POW. W RO PTTK Szlak Brdy szczególnie skutecznie zapisał się w działalności Klubu Turystyki Kolarskiej. Klubowi temu nadał nowe impulsy skutecznego działania, proponując nowe rozpoznawalne logo -BKTR GRYF (znak słowny i graficzny). Był on twórcą tych znaków. Od czasów Jego prezesury notuje się wzrost znaczenia i renomy tego Klubu.

W O/PTTK przy Klubie POW z powodzeniem podjął się ożywienia działalności Klubu Turystów Kolarzy RAMA76 zapisując się chlubnie w organizacji imprez turystycznych i z grupą oddanych działaczy osiągając sukces organizacyjny.

Lista dokonań Henryka Wicka obejmuje także problematykę ochrony przyrody i krajoznawstwa. W poszukiwaniu nowych perspektywicznych form turystyki i rekreacji powołał on zespół NORDIC WALKING przy O/PTTK POW. Na zebranie organizacyjne przyszło ponad 200 osób. Podczas IX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PTTK przy Klubie POW w 2003 został wybrany jako sekretarz Zarządu.

Zmarłego cechował stały optymizm i życzliwość jednakże przy zachowaniu pewnych stałych zasad, których to zawsze przestrzegał.

Zbiór odznak turystyki kwalifikowanej PTTK zdobytych przez Henryka Wick:
-      komplet KOT,
-      komplet OTP,
-      komplet TOK,
-      komplet MOT,
-      odznaka brązowa NON,
-      odznaka brązowa GOT.

Odznaki innych organizacji:
-      PZKol – komplet,
-      PFC – komplet,
-      PZMot – komplet.

Ponadto posiadał on szereg ważnych i istotnych odznak regionalnych oraz dyplomów uznania nadanych przez WKKF i Sportu, Prezydentów Bydgoszczy czy Marszałków Województwa. W 2010 Henryk Wick został Honorowym Przodownikiem Turystyki Kolarskiej.
Odznaczenia państwowe zmarłego: Odznaka Tysiąclecia 1966, Srebrny Krzyż Zasługi 1986, Za Zasługi dla turystyki 2005.
Żegnaliśmy wspaniałego człowieka, towarzysza niezapomnianych wypraw rowerowych, pieszych, kajakowych i innych. Gdyby nie 03.10.2010 byłby wśród nas. Cześć Jego Pamięci.

Opracował: Romuald Wiencek

Wspomnienie o Zbigniewie Borońskim

Zbigniew Boroński urodził się 21.08.1934r. w Tczewie z Ojca Feliksa i Matki Władysławy z domu Heiman. Od 1938 zamieszkał z rodzicami w Bydgoszczy. Zdobył zawody elektroenergetyka i nauczyciela. Pierwsze fascynacje turystyczne dotyczyły ogólnie rozumianej turystyki wodnej i turystyki kolarskiej. Było to częściowo uzasadnione specyfiką Bydgoszczy - jako miasta nad Brdą i produkcyjnej stolicy polskiego kolarstwa. Jako 18-latek wstąpił do PTTK (17.05.1952) i od tego czasu wykazywał wybitną aktywność i wysokie umiejętności organizacyjne, tak w zakresie turystyki kolarskiej, jak i turystyki kajakowej.
Zbigniew Boroński należał do grona pionierów organizacji kolarstwa turystycznego w Bydgoszczy, zaś w ramach Koła Terenowego nr 7 PTTK, które to w 1961r. przekształciło się w Klub Turystyki Kolarskiej TURKOLE uprawiał z powodzeniem ten typ turystyki, uzyskując w 1958r. tytuł Przodownika Turystyki Kolarskiej nr 283. Okolicznością wspomagającą stałą fascynację Zbigniewa Borońskiego turystyką był fakt małżeństwa z Aleksandrą z domu Motylewską, równie zapaloną turystką. Z czasem wykrystalizowała się swoista specjalizacja Z. Borońskiego, a była to problematyka dróg rowerowych i ich znakowania. W tym zakresie osiągnął specjalizacje o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Należy również wspomnieć o Jego działalności organizacyjnej w PTTK oraz wybitnym udziale w organizacji Ogródków działkowych i ponad przeciętnej pasji w uprawianiu własnej działki rekreacyjnej. Pasję tą podzielał z żoną Aleksandrą.

Praca zawodowa w przemyśle wapienniczym Bielawy k. Barcina i Piechcinie nie przerwała społecznikowskiej pasji.

W Inowrocławiu reaktywował działalność Komisji Turystyki Kolarskiej. W Piechcinie założył Koło PTTK. Przejściowo uprawiał też turystykę motorową. W 1975r. z powodów rodzinnych powrócił do Bydgoszczy. Podjął pracę w Elektromontażu, aby w 1982r. przejść na emeryturę.
W tym okresie można wyróżnić takie dokonania Zbigniewa Borońskiego jak:
-      działalność w sekcji kolarskiej przekształconej później w Klub Turystyki Kolarskiej RAMA76,
-      nawiązanie ścisłej współpracy z KTkol. ZG PTTK z Dyrekcją ZZR w Bydgoszczy owocującej ułatwionym dostępem w nabyciu deficytowych wówczas produktów ZZR,
-      organizacja bezpłatnych serwisów rowerowych na Rajdzie AIT w Rogoźniku w 1986r., AIT Wisła 1990r.,
-      w 1991r. po likwidacji Zarządów Wojewódzkich PTTK powołuje Regionalną Radę Turystyki Kolarskiej PTTK w Bydgoszczy, ponadto włącza się w organizację Regionalnego Oddziału PTTK Szlak Brdy,
-      w 1992r. powołuje Klub Turystów Kolarzy przy RO Szlak Brdy, który to Klub przyjął później nazwę BKTR GRYF.

Zbigniew Boroński był organizatorem bądź komandorem imprez turystycznych O zasięgu krajowym:
-      1983 Ziemia Bydgoska Zlot Przodownicki PTTK 1987 Szlakiem Rodła Krajna,
-      1989 Kręgiel nad Zalewem Koronowskim Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK,
-      1993 Charzykowy,
-      2001 Piła-Płotki Zlot Przodownicki PTTK.
Zlot ten był znamienny dla dokonań Zbigniewa Borońskiego, ponieważ w tym czasie nastąpiło uroczyste otwarcie międzynarodowej trasy kolarskiej R-1 Calais- Petersburg. Autorem polskiego odcinka tej trasy był Z. Boroński.

Kontynuacja wytężonej działalności turystycznej i organizacyjnej zaowocowała dalszymi wyróżnieniami czy uprawnieniami: Znakarz nr. 1, Honorowy Przodownik Turystyki Kolarskiej nr 283 z 1993, autor bądź współautor przewodników turystycznych Bydgoszcz-Nakło, Bydgoszcz-Chełmno, Bydgoszcz-Toruń, autor systemu znakowania szlaków turystyczno-rowerowych w skali kraju, współautor szlaku niebieskiego Bydgoszcz-Toruń, którego uroczyste otwarcie nastąpiło 01.06.2003r., autor szlaku By 600ln Bydgoszcz-Chojnice, opiekun Szlaku Brdy, uzyskał godność członka honorowego PTTK na mocy XV Walnego Zjazdu PTTK w 2001r., XVI Walny Zjazd PTTK w 2005 uhonorował Z. Borońskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, posiadł Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Honorową Odznakę PTTK, Złotą i Srebrna Odznakę „Zasłużony Działacz Turystyki”, Medal 50 lecia PTTK, Instruktor Krajoznawstwa Regionu.

Nasz Kolega Zbigniew Boroński był wybitnym i cenionym działaczem w skali kraju i regionu, był również znany za granicą. Skala Jego dokonań i osiągnięć jest imponująca i może służyć jako wzór do naśladownictwa. Jeszcze za życia doczekał się on szerokiego omówienia swej działalności  (Gościniec nr 3 z 2001). Istnieje również relacja z przebiegu Zlotu Przodownickiego Piła-Płotki 2001 na YOU TUBE - autor Adam Parcheta.

Zbigniew Boroński zmarł 07.07.2011r. i jest pochowany na Cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy. Cześć Jego Pamięci.

Opracował: Romuald Wiencek